Rekrytering, anställning och avtal

Rekryteringsprocessen med allt vad det innebär är full av spännande och viktiga moment. Du finner här inspiration till de inledande stegen i processen vad gäller intervjufrågor och referenstagning men också för de slutliga stegen inför anställning med anställningsavtal eller avtal för distansarbete som nu blivit allt vanligare.

Dokument

Sökord
Medlemsnivå
Dokumentnamn / Beskrivning
Medlemsnivå

Kontaktuppgifter till anhöriga om något skulle hända arbetstagaren under arbetstid.

Det juridiska och personliga avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vid anställning.

En guide för hur du som arbetsgivare skriver ett anställningsavtal på ett korrekt sätt.

Här formuleras de huvudsakliga arbetsuppgifterna, ansvarsområden, befogenheter och kvalifikationskrav.

Utöver det ordinarie anställningsavtalet kan ett avtal gällande distansarbete utformas.

Information om vad som gäller vid distansarbete inklusive frågor om arbetsmiljö och arbetsskador.

Vägledning för ett bra samtal när du kontaktar en referens vid en anställningsprocess.

Frågor att ställa till kandidaten vid anställningsintervju

En grundläggande checklista för introduktion av nyanställda medarbetare.

En guide till hur du får en nyanställd att känna sig välkommen till sin nya arbetsplats.

En mer omfattande checklista för introduktion av nyanställda medarbetare.

En överblick över kandidater som sökt en tjänst hos er för att se vem som är aktuell för intervju och vem som inte är kvalificerad.

Bestämmelser som begränsar en medarbetare som avslutar sin anställning att gå till konkurrenter och värva med sig kollegor.

En guide från rekryteringsprocessens första steg till det sista steget då den nyanställda medarbetaren ska introduceras.

En förbindelse som förhindrar att känslig information från företagets verksamhet sprids till obehöriga.

Bestämda handlingsätt och anordningar som ska förebygga och begränsa ohälsa på arbetsplatsen.

Uppföljning för att se om medarbetaren kommit in i verksamheten och i sina arbetsuppgifter.

Svar på de vanligaste HR-frågorna som gäller medbestämmandelagen, rekrytering samt rehabilitering.

Anställningsavtal för företagets VD.

Bilaga till anställningsavtalet som reglerar en arbetstagares ökade ansvar i verksamheten och därmed lönetillägg.

Förskottssemester kan erbjudas till nyanställda som ännu inte tjänat in betald semester.

Avstående från restids- och övertidsersättning kompenseras med extra semesterdagar.

PLATS FÖR REKLAM

 Här kan ni ha valfri info

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån