Dokument

Område
Sökord
Medlemsnivå
Dokumentnamn / Beskrivning
Medlemsnivå

AFS-struktur som sammanfattar vilka föreskrifter som präglar verksamhetens arbetsmiljöarbete.

Kontaktuppgifter till anhöriga om något skulle hända arbetstagaren under arbetstid.

Anmälan om anspråk på företrädesrätten för arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Det juridiska och personliga avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vid anställning.

En guide för hur du som arbetsgivare skriver ett anställningsavtal på ett korrekt sätt.

En överenskommelse att arbetstagaren blir arbetsbefriad men har fortfarande rätt till lön och förmåner.

Intyg från arbetsgivaren som bekräftar den anställdes anställningstid och befattning.

En summering av de lagkraven inom arbetsmiljö som finns och vad en arbetsgivare måste ha koll på.

Agenda att följa vid genomgång av det gånga året kopplat till arbetsmiljö.

Få en överblick över hur arbetsgången ser ut vid en arbetsvärdering inför lönekartläggning.

Gör en arbetsvärdering som underlag till den årliga lönekartläggningen

Samtal med en medarbetare som ska avsluta sin anställning för att ta vara på erfarenheter och synpunkter.

Här formuleras de huvudsakliga arbetsuppgifterna, ansvarsområden, befogenheter och kvalifikationskrav.

Läkarintyg från första sjukdagen som begärs av arbetstagare vid särskilda skäl.

Ogiltig frånvaro från arbetstagare som leder till att anställningen upphör.

Besked att anställning kommer upphöra på grund av skäl som hänförs till arbetstagaren personligen.

Besked till arbetstagare om att tidsbegränsad anställning kommer att avslutas.

Besked att provanställning kommer avslutas och därmed inte övergå i en tillsvidareanställning.

Besked om att anställningen kommer upphöra på grund av arbetsbrist i verksamheten.

Rutin, instruktion samt ansvarsfördelning om brand skulle uppstå

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån