HR-bollplank

– Vi ser alltid en möjlig lösning –

Vad händer på ditt företag?


I varje företags dagliga verksamhet händer det saker hela tiden. Många av frågorna som diskuteras eller besluten som behöver tas rör medarbetarna på ett eller annat sätt, oavsett om det gäller lokalflytt eller nyanställningar. I vissa frågor kan det vara skönt att ha någon att bolla med, någon som vet vad som är viktigt att tänka på när det kommer till HR-frågor. Det är där Human Solution kommer in i bilden.

Som vana personalchefer har vi stor erfarenhet att ge HR-perspektivet på de flesta olika frågeställningar som kan dyka upp när det kommer till verksamhetsbeslut. Vi är ert bollplank inom HR, men även inom andra områden som på något sätt kommer påverka era medarbetare. 

Beslut kommer alltid med för- och nackdelarIbland hjälper det att skriva ner sina funderingar eller rita mindmaps för att få en överblick över sina alternativ.

De allra flesta beslut kommer med för- och nackdelar, vi vet. Oavsett fråga eller vad som är ert fokus finns det många delar att väga in, flera aspekter att ta hänsyn till. Det kanske inte alls känns som en HR-fråga, men vi vet att HR-perspektivet finns där. Vi är en aktiv diskussionspartner som ser till att ni är medvetna om hur era beslut påverkar ert HR-arbete.

HR-bollplank ingår alltid i Personalchef på burk

När ni använder oss som HR-bollplank kan vi vara proaktiva och göra rätt från början för att slippa jobbiga situationer och onödiga förhandlingar. I ert personalchefsabonnemang ingår ett antal timmars HR-bollplank så ni behöver aldrig tveka på om ni ska ringa eller inte. Med oss som bollplank kommer era beslut bli både enklare och bättre!

Behöver du bolla något? Kontakta oss!