HR-processer och HR-rutiner

– Vi ser alltid en möjlig lösning –

Varför ska ni jobba med processer och rutiner?


Att dokumentera sina HR-rutiner och HR-processer är viktigt ur flera aspekter, men det kan kännas väldigt torrt och tråkigt emellanåt. Det kan behövas någon som driver på och vet hur arbetet görs effektivt så att ni kan ta del av resultatet snabbare. Human Solutions personalchefer har stor erfarenhet av arbete med HR-processer i olika typer av verksamhet och hjälper er i processarbetet. 

Oavsett om det handlar om att dokumentera en enskild HR-rutin eller skapa en personalhandbok för alla era HR-processer kan ni lita på vårt stöd och vår HR-kompetens. Vi anpassar struktur och innehåll utifrån ert företags behov, de avtal och lagar ni berörs av – allt utifrån vår genuina kunskap inom HR. 


Att få hjälp med HR-processer kan köpas som separat tjänst eller som en del i ett HR-abonnemang. Kontakta oss för mer information!


Varför ska vi dokumentera HR-processer och rutiner?

Att ha tydliga HR-rutiner och HR-processer minskar sårbarheten för verksamheten, sparar tid och underlättar vid introduktion av nya medarbetare. Det skapar en likvärdighet och det blir tydligt, effektivt och enkelt för alla medarbetare att göra rätt. Arbetet med HR-processer sker ofta genom att vi ritar upp er befintliga process och justerar den för att den ska fungera och gynna er verksamhet på bästa sätt.

Dokumentationsbiten är också väldigt viktig för att undvika att kunskapen om HR-processen endast finns hos en person i företaget. Skulle den personen sluta eller bli sjukskriven vill ni inte stå med byxorna nere när det händer något. Ni vill veta hur ni ska agera och då är det värdefullt att direkt kunna titta på HR-dokumentationen. Tiden ni lägger ner på att dokumentera HR-processerna tillsammans med Human Solutions idag sparar ni helt klart in den dagen något händer. 


Exempel på arbetssituation där HR-rutin underlättat

För ett par månader sen genomförde ni en rekrytering och nu får ni ett brev som talar om att en kandidat som inte fick jobbet har anmält er till diskrimineringsombudsmannen. Chefen som ansvarade för rekryteringen har slutat och ingen dokumentation finns kring hur processen gick till. Eftersom bevisbördan om att diskriminering inte har förekommit ligger hos dig som arbetsgivare blir det ett problem. 

Tänk om det hade funnits en väl förankrad HR-rutin/HR-process för hur en rekrytering ska gå till och dokumenteras som följdes av alla rekryterande chefer. Det finns mycket att vinna på ett proaktivt arbete med rutiner och processer!