Färdiga & anpassningsbara HR-dokument

HS ADDED VALUE

Välkommen in att navigera i HS Added Value!
Här finns möjlighet att ta del av information och användbara dokument som allt är kopplat till olika områden inom HR. Två av Human Solutions ledord är enkelhet och flexibilitet. I linje med detta finns merparten av dokumenten i såväl word-format som pdf-format. Flera dokument har en grundform som du själv får anpassa så det passar din verksamhet. Flexibiliteten ligger också i att du själv avgör hur stor del av verktyget som du önskar ta del av.

Vilken nivå passar ditt företag?

Pris för månadsbetalning
Pris vid årsbetalning

Nivå 1

Ett startpaket som ger dig en god överblick över HR-arbetet
199
kr/månad
 • - Dokument och mallar
 • - Pdf- och wordformat
 • - Passar till ett mindre företag

Nivå 2

Ett paket som ger ditt HR-arbete ett stort mervärde
435
kr/ månad
 • - Fler dokument och mallar ingår
 • - Pdf- och wordformat
 • - Passar till ett medelstort företag

Nivå 3

Ett paket som ger dig förutsättningar att driva ett omfattande HR-arbete
800
kr/månad
 • - Samtliga av våra dokument och mallar
 • - Pdf- och word samt inspelat material
 • - Passar till ett större företag

Alla priser är ex moms. Moms läggs på i checkout.


Olika förutsättningar ger olika behov – därför har vi paketerat våra tjänster så att det blir enkelt för dig att välja.

Över 100 mallar för HR processer

Vår HR-malltjänst erbjuder ett komplett bibliotek med färdiga dokument som hjälper företag att snabbt och enkelt utföra olika HR-uppgifter. Oavsett om det handlar om anställningskontrakt, anmälningsformulär, prestationsevalueringar eller policies och regler – finns alla dessa mallar tillgängliga på ett enda ställe. 

Kom igång enkelt

 1. Skapa ett konto
 2. Logga in och välj mallar utifrån område

 

OMRÅDEN

Rekrytering, anställning och avtal
Rekryteringsprocessen med allt vad det innebär är full av spännande och viktiga moment. Du finner här inspiration till de inledande stegen i processen vad gäller intervjufrågor och referenstagning men också för de slutliga stegen inför anställning med anställningsavtal eller avtal för distansarbete som nu blivit allt vanligare.
Lön och förmåner
Tid in och lön ut – det låter inte så komplicerat men visst är löneområdet affärskritiskt och en arena där oklarheter måste förebyggas. Här finner du användbart material exempelvis i form av mallar för lönesamtal, lönekartläggning, personalvård och förmåner.
Årsrutiner och driva arbete
Som arbetsgivare är det viktigt att ha koll på rutiner och moment som ska genomföras på årlig basis. Detta kan handla om medarbetarsamtal, lönekartläggning, arbetsvärdering och lönesamtal. Att driva HR-arbete kan också kopplas till olika delar ur arbetsmiljöarbetet eller att genom en personalenkät ta reda på vad medarbetarna på företaget tycker om sin arbetssituation.
Arbetsmiljö och mångfald
Vikten av en säker och bra arbetsmiljö samt en arbetsvardag med schyssta villkor skriver alla under på. Det arbetet börjar oftast med goda förutsättningar för systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ger dig här tillgång till mallar för riskbedömning, skyddsrond, åtgärdsplan, arbetsmiljöpolicy och mycket mer.
Handböcker, policy och guider
Vi tror på vikten av att varje arbetsgivare lägger sin egen nyans och betoning i handböcker och policys, men grunden kan med fördel läggas utifrån en ordnad och kvalitetssäkrad struktur. Detta finns förberett dig här.
Förhandlingar och tvister
Det arbetsrättsliga området kan upplevas som snårigt och med gott om oväntade hinder. Oavsett om det rör den kollektiva arbetsrätten eller om ditt ärende rör individen så hittar du här mallar som kan underlätta och hjälpa dig vidare. Här finner du exempelvis fördjupad information om MBL samt mall för förhandlingsframställan.
Frånvaro
Arbetslivet innebär inte alltid en spikrak färd från start till mål. Livet för förstås med sig ett antal skeden med viss frånvaro från arbetet vilket ofta följs av lagkrav. Här kan du navigera bland mallar för exempelvis föräldraledighet, tjänstledighet eller sjukskrivning.
Avslut eller förändring i anställning
Ett anställningsförhållande är i stor mån föränderligt, såväl utifrån arbetsgivarens som arbetstagarens önskemål och behov. Förändringar av betydelse bör med fördel formaliseras. Här finner du exempelvis material vid varningar, omplaceringar, uppsägningar, utökad tjänstgöringsgrad och avvecklingssamtal.
Övrigt material
På denna sida finner du annat material som vi presenterar utöver de andra givna kategorierna som finns här inne i HS Added Value. Här samlar vi exempelvis våra nyhetsbrev sedan ett antal månader tillbaka och vi uppdaterar också med nya som kommer en gång i månaden.

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån