Individ och Grupputveckling

– Vi ser alltid en möjlig lösning –

Individ- och Grupputveckling 

Vi på Human Solutions tror stenhårt på kompetensutveckling och att små insatser kan ge stora effekter på lång sikt. Individ och grupputveckling grundar sig i att förstå vem du är och hur du kan använda dina styrkor för att bli mer effektiv i din arbetsroll, bättre på att samarbeta med andra och skapa bättre förutsättningar att fungera i en grupp alternativt som ledare/chef.

En ledare/chef som inte fungerar i organisationen, alternativt grupper som har svårt att samarbeta kan föra med sig mycket negativa konsekvenser. Exempel på detta kan vara låg produktivitet, otrivsel och i vissa fall även uppsägningar.

När kan det vara smart att använda sig av:

 Individutveckling

  • Du är ledare/chef och känner att du vill utveckla ditt ledarskap.

  • Ni har en medarbetare i er organisation som behöver fungera bättre i en grupp.

  • En person som är helt ny i sin roll som arbetsledare.

  • Ni vill stärka ledarskapet generellt i företaget.

  • Om du vill utveckla en försäljare

 Grupputveckling

  • Ni har en grupp som kanske inte fungerar så väl i dagsläget.

  • Ni står inför en organisationsförändring där nya personer ska arbeta tillsammans.

  • Ni vill förbättra relationen mellan anställda och på så vis stärka gemenskapen, effektiviteten och trivseln i en bestående alternativt ny grupp.

 

Certifierade inom två olika analysverktyg

Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) – Används oftast vid grupputveckling. Verktyget är utvecklat för att hjälpa personer att bättre förstå hur andra upplever dem. Med den kunskapen kan de lättare tolka andras beteende och utveckla sin samspelsförmåga. Instrumentet mäter dels personens egen självskattning, men också hur beteendet upplevs av andra. Efter analysen är utförd erhålls en gedigen rapport i kombination med återkoppling som oftast sker gruppvis.

IPU:s analysverktyg – Används oftast vid personlig utveckling. Verktyget grundar sig på DISA-modellen. DISA-profilen visar med sina fyra färger på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur just din kombination ser ut. Efter analysen är utförd erhålls en gedigen rapport i kombination med individuella återkoppling. Syftet med testat är att öka sin självkännedom i kombination med att öka förståelsen för andras beteende.

 

Hur jobbar vi?

- Uppstartsträff 1-2 h

- Genomförande av IDI/IPU

- Workshop/Resultat under Jennys ledning

- Inläsningsmaterial och skriftliga rapporter

- Uppföljande coachingsamtal 

 

Oavsett hur ert behov ser ut så ser vi till att hitta en skräddarsydd lösning som ska passa dig eller din organisation. När vi jobbar med individ- och grupputveckling tycker vi det är viktigt att man ska kunna skratta och ha roligt. Detta i kombination med att kliva utanför komfortzonen och utmana sig själv. 

 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!