MBL-/Förhandlingsstöd

– Vi ser alltid en möjlig lösning –

Vi ser till att det löser sig!

Ni är vana förhandlare när det kommer till er kärnverksamhet. Ni gör ju affärer med era kunder, vecka efter vecka. När det kommer till MBL-förhandlingar med fackföreningens ombudsman eller en förhandling med en medarbetare som inte sköter sig känns kanske situationen svårare? Då vet vi personalchefer på Human Solutions vad som gäller och finns som stöd i era förhandlingssituationer, oavsett om det gäller MBL eller någon annan typ av HR-relaterad förhandling. 

Vid MBL-förhandlingen kan vi finnas med som ett stöd eller så sköter vi förhandlingen i ert ställe.
Exempel på MBL-förhandlingar

  • Uppsägningar pga arbetsbrist

  • Omorganisation 

  • Större förändringar i arbetstider 

  • Chefstillsättningar

  • Budget

 

Att få hjälp med HR-förhandlingar kan köpas som separat tjänst eller som en del i ett HR-abonnemang. Kontakta oss för mer information!


Förberedelser inför MBL-förhandling

När du anlitar Human Solutions kring en MBL-/förhandlingsfråga kan du förvänta dig noggrann förberedelse. Det är viktigt att vi blir ordentligt insatta i ärendet/konflikten och vilka avtal som finns för att reglera situationen. Utifrån underlaget diskuterar igenom förhandlingens nuläge och vad ni önskar för slutresultat.  


Förhandlingssituationen

Den praktiska förhandlingssituationen ser olika ut beroende på era önskemål. Antingen genomför vi MBL-förhandlingen tillsammans där vi sitter med som vägledande stöd eller så låter ni oss sköta förhandlingen i ert ställe. Som personalchefer är vi tydliga och ärliga i våra rekommendationer inför MBL-förhandlingen och representerar ert företag till 100 procent i förhandlingssituationen. Det ultimata resultatet efter en MBL-förhandling är givetvis att vi når ett samförstånd med fackföreningen och/eller medarbetaren, något vi ofta lyckas med. 

Har du funderingar kring en kommande förhandling? Kontakta oss!


Vad är MBL?

MBL, medbestämmandelagen, behandlar bland annat fackföreningarnas och fackförbundens rätt till insyn och medinflytande på arbetsplatsen. Vi har respekt för den svenska modellen där MBL och de övriga arbetsrättsliga lagarna är en grundbult. Vi vägleder er och förklarar på ren svenska hur MBL ska tolkas och vilken typ av förhandlingssituation ni står inför.  

Rätten till insyn i verksamheten betyder att ni är skyldiga att informera fackföreningen om hur verksamheten utvecklas löpande. Det gör att de bättre kan ta tillvara medlemmarnas intressen, rättigheter och medinflytanderätt.

Medinflytanderätt innebär att ni måste avvakta med ert beslut om eventuella förändringar på arbetsplatsen tills förhandlingar genomförts med arbetstagarorganisationen/fackföreningen. Det är viktigt att förhandlingen genomförs på så tidigt stadium i beslutsprocessen som möjligt för att arbetstagarorganisationen ska ha en riktig chans att påverka beslutsunderlaget. Se alltid medinflytande som en möjlighet att få mer input och värdefulla synpunkter inför era beslut istället för ett hinder så blir situationen lättare att hantera!