Medarbetarenkät

– Vi ser alltid en möjlig lösning –

Ta tempen på din verksamhet

Undrar ni hur era medarbetare har det på jobbet och hur nöjda de är med sin arbetsplats och ert ledarskap? Beroende på arbetsklimat kan man ställa frågan vid medarbetarsamtal och få ärliga svar, men ibland kan en medarbetarundersökning med anonyma svar ge en bättre bild av verkligheten. 

Human Solution hjälper gärna till att genomföra medarbetarundersökningar på er arbetsplats. Vi vet att effekterna av att regelbundet ta tempen på sin organisation är uteslutande positiva. Det finns också flera sätt att genomföra undersökningen, dels i enkätform, men även intervjuer är ett alternativ om det passar er verksamhet bättre. 

Att få hjälp med en medarbetarundersökning kan köpas som separat tjänst eller som en del i ett HR-abonnemang. Kontakta oss för mer information!


Varför ska vi göra en medarbetarundersökning?

En medarbetarenkät kan ge er värdefulla insikter kring brister i er verksamhet som, om de inte åtgärdas, kan få svåra konsekvenser. Den kan också ge er inspiration till att utveckla ert HR-arbete för att få mer engagerade och motiverade medarbetare. Det finns flera olika anledningar till att genomföra en medarbetarundersökning, det viktiga är att ni vet vad ni vill få för information från era medarbetare och vilka områden ni vill arbeta med. Det är viktigt att ta tempen på sin organisation för att veta hur medarbetarna trivs och hur arbetsmiljön ser ut. Ett sätt att presentera resultatet är med en temperaturmätare.

Exempel på frågeområden som kan finnas med i en medarbetarenkät
-    Ledarskap
-    Fysisk och psykisk arbetsmiljö, tex arbetsbelastning, arbetstider, samarbete
-    Medarbetarnas motivation och engagemang


Resultat är bra, dialog är bättre

En medarbetarenkät ger alltid ett resultat, svart på vitt. Det är dock dialogen som bör komma efter resultatet som är det viktiga och som kan leda till förbättringar i verksamheten och för medarbetarna. Använd enkätresultaten som diskussionsunderlag och för en diskussion med era medarbetare om hur ni tillsammans ska förbättra verksamheten. Det ni kommer fram till bör dokumenteras för att kunna följas upp senare. 

Om ni tycker det är svårt att få till en bra diskussion kring enkätresultatet hjälper Human Solution till med återrapportering till medarbetarna och som diskussionsledare. På så vis kan ni som ledare delta i diskussionen på samma villkor som era medarbetare.