Samarbetsformer

– Vi ser alltid en möjlig lösning –

Samarbetsformer

Vi på Human Solutions ser alltid till att hitta en samarbetsform efter Ert önskemål och som passar just Ert behov. Här nedanför hittar du en kort beskrivning kring hur vi jobbar inom olika områden och vilka upplägg vi kan erbjuda:

- HR-abonnemang 

- HR-abonnemang XL/Interimlösning

- Utbildningar

- Rekrytering

- Individ och Grupputveckling

- Övriga önskemål

 

HR-abonnemang

Vårt smarta HR-abonnemang möjliggör kontinuerligt stöd i ert personalarbete. Detta upplägg kan passa både stora och små företag. Vi menar att de flesta organisationer har behov av att då och då få stöd av en Personalchef. Men att anlita en personalfunktion på heltid kanske inte är motiverat. Med denna lösning får Ni stöd just i den omfattning som Ni önskar, oftast på plats ute i verksamheten och ibland på distans.

Vi enas om en omfattning som känns rimlig, exempelvis 3 timmar per månad. Använder ni inte tiden en månad, sparas den i en tidbank. Ni har då möjlighet att använda dessa timmar till HR-arbete som just Ert företag är i behov av. 

Och kanske bäst av allt: Tjänsten innehåller ett grundåtagande som aldrig tär på någon tidbank. Exempelvis ingår lag- och avtalsbevakning, dokumentpaket och än mer.

 

HR-abonnemang XL/Interimlösning

Liknande koncept som HR-abonnemang, men i större omfattning. Med detta upplägg kan vi exempelvis vara på plats en eller några dagar i veckan. Antingen under en kortare period, alternativt långsiktigt. 

 

Rekrytering

Behöver du hjälp med rekrytering till ditt företag? Om svaret är ja har du kommit helt rätt. Som erfarna personalchefer tror vi oss kunna hantverket.

Vi använder ett digitalt rekryteringssystem som möjliggör insyn och delaktighet i processen för beställaren. Tjänsterna vi rekryterar kan vara alltifrån en ekonomichef till en montör. 

Vissa kanske endast vill ha hjälp med vissa delar av en rekryteringsprocess, medan andra vill att vi sköter hela processen. Rekrytering kan köpas som en separat tjänst eller som en del i HR-abonnemanget

Läs mer om rekrytering här

 

Utbildningar

Utbildningar kan köpas som separat tjänst eller som en del i HR-abonnemanget. Human Solutions utbildar gärna er på ert företag med utgångspunkt i er verklighet. Vi skräddarsyr utbildningens omfattning och innehåll utifrån era behov och kunskapsluckor. Områden vi utbildar inom är: 

• Arbetsrätt.
• Arbetsmiljö.
• Arbetsmiljö med inriktning organisatorisk och social arbetsmiljö.
• Samtalsmetodik.
• Ledarskapsutbildningar.
• Kommunicera budskap.
• Att leda och fördela arbetet vad innebär det i praktiken.

Läs mer om utbildningar här

 

Individ och Grupputveckling

Individ och grupputveckling grundar sig i att förstå vem du är och hur du kan använda dina styrkor för att bli mer effektiv i din arbetsroll, bättre på att samarbeta med andra och skapa bättre förutsättningar att fungera i en grupp alternativt som ledare/chef.

En ledare/chef som inte fungerar i organisationen, alternativt grupper som har svårt att samarbeta kan föra med sig mycket negativa konsekvenser. Exempel på detta kan vara låg produktivitet, otrivsel och i vissa fall även uppsägningar.

Läs mer om individ och och grupputeckling här

 

Övriga önskemål

Hittar du inte ett upplägg som passar in kring den personalrelaterade utmaning som ni står inför? Då önskar vi självklart givetvis ändå få kontakt med dig. Vi bär regelbundet uppdragsgivares förtroende att utföra punktinsatser och specifika projekt. Bland många exempel på vad det kan röra sig om så vill vi nämna: Arbetsmiljöarbete/-dokumentationutbildningsinsatser (exempelvis Arbetsrätt), utredningsarbete, framtagande av personalhandböcker samt även rent förhandlingsstöd. Vår erfarenhet sträcker sig över ett otal branscher och storlek på organisationer.