HR-kompetens när du behöver den!

Välkommen till Human Solutions tjänstesida. Vårt tjänsteutbud kan sammanfattas med att vi erbjuder kvalificerat HR-stöd. Detta utifrån vår devis Personalchef på burk. Eller som vi formulerat vår mission:

Enkel personalchefskompetens på burk – som sätter uppdragsgivarens arbetsgivarintressen först
 

I detta lägger vi

 • Erfarenhet och kompetens ger trovärdighet. Vi kan det vi gör och är stolta över vår samlade erfarenhet från yrkesliv och utbildning.
 • Vi står för enkelhet, prestigelöshet och går in i våra uppdrag med stort hjärta och genuint engagemang
 • Vi ska bidra med konkreta lösningar på problem och utmaningar, helst redan på förebyggande stadium.
 • ”Personalchefsburkens” storlek kan variera, uppdragsgivaren avgör omfattning på uppdraget.  Och vi gillar enkla avtalsvillkor.
 • Vi sätter uppdragsgivarnas intressen först – samtidigt som vi alltid är tydliga när vi lämnar förslag på vägen vidare till lösning.

Samarbetsformen varierar och vi har såväl stora som små uppdrag. Men vi lovar att vårt arbete gör skillnad.  

 

 

I vårt tjänsteutbud ryms kvalificerat HR-stöd, anpassat för både stora och små företag:

 • Specifik HR-lösning ”på timme”. Kan röra exempelvis arbetsmiljödokumentation, kartläggningar (ex kopplat till Diskrimineringslagen), förhandlingsstöd, affärskritiska personaldokument och mycket mer.

 • • Hyra in HR-chef/-specialist, så kallad interim.

 • Rekryteringsprocess

 • Individ- och grupputveckling med fokus på kommunikationsstilar och insikter kring detta.

 • • Utbildningsinsatser inom HR-området, exempelvis arbetsmiljö och arbetsrätt.

 • Nöjd medarbetare-undersökning. Inklusive för- och efterarbete där vi förstås också kan bidra med presentation och även tillsammans med er ta fram handlingsplan för fortsatt arbete.

 • …Och så mycket mer

Nyfiken på än mer information kring tjänsteutbudet?

Läs då gärna vidare, via länkarna i kolumnen här uppe till vänster. Sist av allt vill vi förstås berätta några ord, ytterligare, kring den samarbetsform som blivit så vanlig för oss ”Personalchefer på burk”. Nämligen HR-abonnemanget.

HR-abonnemanget utgår ifrån att du alltid ska ha din Personalchef nära till hands – men endast exakt i den omfattning som du avgör. Därav Personalchef på burk.

Samarbetsformen är enkel och okonstlad: Ge oss en kaffe, wi-fi och en pinnstol. Sedan är vi igång. Personalchef på burk bygger på prestigelöshet och anpassningsförmåga. Och vi bygger ditt HR-arbete på plats hos dig, utifrån dina premisser.

 

 

 

 

Vi tror på idén att du inte ska sitta kvar med allt HR-jobb, när vi åkt vidare. För att det ska vara möjligt behöver vi ditt förtroende och lite av din tid. Vad gäller tiden så har vi självklart möten med dig som uppdragsgivare. Men då vi värdesätter både din och vår tid ska du inte behöva känna orolig över att HR-arbetet med omständligt och resurskrävande.

En annan aspekt är att en Personalchef ofta får insyn kring det interna. Det är inget som vi kräver utan förhoppningsvis förtjänar. Att skriva sekretessåtagande är självklart. Att också i praktiken ha högsta integritet är en ren förutsättning för att vårt företag ska bli framgångsrikt. När så krävs är vi till och med så diskreta att kanske bara du känner till vårt samarbete. Även om vår största förhoppning är att få bli en i ditt team, en helt vanlig arbetskompis.


 


 

Kontakta oss Träffa personalcheferna