Visselblåsning

PERSONALCHEF PÅ BURK

TILLBAKA

Visselblåsning

Arbetsgivare har en skyldighet att möjliggöra för bland annat anställda att kunna rapportera om missförhållanden av allmänt intresse på arbetsplatsen. Arbetsgivare måste också tillse att en som rapporterar skyddas från repressalier. Vi samarbetar med RosholmDell Advokatbyrå för att hjälpa våra kunder hantera dessa krav. RosholmDell kan hjälpa er förstå lagens krav samt som tillhandahåller en visselblåsartjänst för trygg och effektiv hantering av lagens krav samt möjliggörande av rapportering.

Arbetsgivare har en skyldighet att möjliggöra för bland annat anställda att kunna rapportera om missförhållanden av allmänt intresse på arbetsplatsen. Detta följer av den så kallade Visselblåsarlagen. Arbetsgivare måste också tillse att en som rapporterar skyddas från repressalier. Vi samarbetar med RosholmDell Advokatbyrå. RosholmDell kan hjälpa er förstå lagens krav samt som tillhandahåller en visselblåsartjänst för trygg och effektiv hantering av lagens krav samt möjliggörande av rapportering. Visselblåsartjänsten utgör en så kallad intern rapporteringskanal som företag över 50 anställda kommer att behöva implementera.

I implementeringsfasen hjälper RosholmDell er att förstå lagens krav och omsätta dessa i er verksamhet. Tillsammans gör ni en analys av er verksamhet och vad som behöver göras för att ni ska uppfylla lagkraven. RosholmDell hjälper er med att förstå vilken information och vilka processer ni behöver ha. RosholmDell har tagit fram en implementeringsplan och en funktion som ska möjliggöra en så effektiv och bekymmersfri implementering som möjligt.

RosholmDells visselblåsartjänst uppfyller alla lagkrav och möjliggör för er verksamhet att på ett effektivt sätt tillhandahålla en rapporteringskanal som är trygg och säker. Hör av er till oss om ni vill veta mer.

KONTAKT

Kontakta oss gärna om ni har frågor.
Rulla till toppen