Utbildning

Som erfarna personalchefer brinner vi för att dela kunskap och inspiration. Det gör vi regelbundet också vid utbildningar och föreläsningar. Vi har ett antal grundkoncept som vi gärna anpassar utifrån uppdragsgivarens mer specifika behov och önskemål. Några exempel på typiska utbildningsinsatser som vi erbjuder:

Vi är stolta över att utbildningsdeltagare ofta uttrycker att Human Solutions levererar konkret utbildningsinnehåll som har god avvägning mellan teori och praktisk tillämpning. Som vi brukar uttrycka det: Vi är helt vanliga människor som läst på men också lärt oss saker och ting via egna faktiska erfarenheter.

OBS! Tom juni 2024 kan AFA Försäkring stå för stora delar av kostnaden för arbetsmiljöutbildning. Human Solutions är antagna som utbildningsanordnare via AFA Försäkring

Individ och grupputveckling

Utvecklas tillsammans som individ och som grupp. Känner du igen något av dessa uttryck – eller kanske båda? Det gamla bevingade uttrycket ”Träning ger färdighet” – som vi dessvärre inte har källan till eller som Ingemar Stenmark, skidlegenden, sa – ”Jag vet ingenting om tur. Bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag”. 

Vi tror på att träning ger resultat. Just att träna är vad vår grupp och individutveckling handlar om. En träning som ger deltagarna bättre förutsättningar att tillsammans skapa resultat och att göra skillnad, för sig själva, för kollegorna och för kunderna.

Vad ger vår insats individ- och grupputveckling
Den utvecklingsinsats som vi tillsamman skapar ger en ökad arbetsglädje, mer energi, större kunskap om både sig själv och andra. Det resulterar i en gruppdynamik som i sin tur resulterar i ökad kreativitet och bättre lönsamhet, en propeller – där det olika delarna börjar samverka och driver utveckling framåt.

Se det som en träning, ett program där starten är en ökad självkännedom om de personliga styrkorna och egenskaper. Här får alla deltagare en värdefull dokumentation som leder till både igenkänning men också en och annan ”AHA-upplevelse”. Vi återkopplar med ett personligt samtal där respektive individ bjuds in till att ställa frågor och komma med kommentarer. Återkopplingen är bara den väldigt värdefull för både den enskilde och för gruppen som man verkar i.

"Det handlar inte om att ändra en personlighet utan om att använda sina styrkor på bästa sätt i olika situationer. Att hitta och använda sina verktyg på ett smart sätt"

AHA-upplevelse

Se det som en träning, ett program där starten är en ökad självkännedom om de personliga styrkorna och egenskaper. Här får alla deltagare en värdefull dokumentation som leder till både igenkänning men också en och annan ”AHA-upplevelse”. Vi återkopplar med ett personligt samtal där respektive individ bjuds in till att ställa frågor och kommentarer. Återkopplingen är bara den väldigt värdefull för både den enskilde och för gruppen som man verkar i.

Det vi vet är att när vi ökar självkännedomen om oss själva i en grupp bidrar det till att även välfungerande grupper börjar fungera bättre.

Det blir också enklare att:

Det handlar inte om att ändra en personlighet utan om att använda sina styrkor på bästa sätt i olika situationer. Att hitta och använda sina verktyg på ett smart sätt. Vissa verktyg kommer mer naturligt, andra skapar ”mjölksyra”.

En miljö där människor är trygga, känner tillit och samhörighet skapar ökad glädje, prestation, kreativitet och öppenhet. Företag där människor tar ett aktivt ansvar för att verksamheten och andra i verksamheten ska fungera bra och må bra är företag som är och förblir lönsamma.

Hur gör vi det?
Vi inleder insatsen med ett uppstartmöte där vi tillsammans identifierar och ringar in målet. Som underlag för insatsen ligger individuella analyser som ger en bild av respektive persons styrkor och egenskaper men också drivkrafterna för att göra resultat. 

Givetvis är vi certifierade i våra verktyg och vi har en mångårig erfarenheten av att använda dem men framför allt att se effekten av det, människor blir starkare av träning! Är du intresserad av att veta mer om vilka verktyg vi använder ser du länkar till respektive hemsida där fakta redovisas direkt från källan.  https://assessio.com/sv/ samt https://www.ipu1973.se/

Insatsen präglas av upplyftande övningar. Här leder vi träningen i att bättre identifiera och använda sina förmågor och styrkor i rätt sammanhang och i rätt situation. Vi sätter även gruppdynamik i ett sammanhang genom att bland annat gå igenom gruppers utveckling.

Alla delar i ett företag har ett ansvar för att få ut det optimala. Något som vi vill åskådliggöra med våra propeller bilder, och visst det kan absolut fungera väldigt bra utan våra insatser men bara tänk på vilken fart det blir när alla delar börjar att rotera kraftfullt och samstämmigt.
Det både kan och vill vi hjälpa dig med!

innehållet

business business men

Grupputveckling

Det har varit en fröjd när vi har kunnat bidra till en grupps utveckling och avstamp för förbättrad kommunikation. Varken vi eller någon annan konsult kan rimligen ta åt sig äran. Den stora insatsen i denna sorts träning gör nämligen gruppen själva. Men vi tror att det ändå behövs en modig guide som tänjer, peppar och vägleder. Det är där vi kommer in i bilden.

Business people discussing business report

Individutveckling

Personlig tränare. När det kommer till friskvård känns det kanske självklart. Men i arbetslivet då? Hos oss hittar du rätt personlig tränare för dig eller någon av ledarna inom din organisation.

Business Education

Ledarskapsutbildning

Jaget – Laget – Företaget. Där hittar du vårt förslag till utgångspunkt, för er nästa ledarskapsutbildning. Och nej, några managementkonsulter är vi inte. Däremot vanliga människor som varit med ett bra tag. Då även som chefer. Erfarenheter som vi mer än gärna delar med av. Alltid med en tydlig koppling till teori och med hög lyhördhet för ert tänk och era ambitioner.

Mentorskap

Vi har god erfarenhet av mentorskap. Och gillar att utmana, att prova nya perspektiv och inspirera våra adepter. Vi påstår aldrig att vi vet hur adepten känner dig inför varje unik situation, men förmodligen har vi varit med om något liknande själva. Det är en god grund för en förtroendefull relation.

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån