Att börja med målbilden och jobba sig bakåt

Under de närmaste månaderna hjälper vi ännu en modig uppdragsgivare. Vår nya kund med 12 medarbetare har satt upp en målbild som kretsar kring ökad affärsmässighet och flexibilitet i olika led. Hum...

Det stora bor ofta i enkelheten

Konfidentiella personalintervjuer istället för den mer traditionella medarbetarundersökningen i enkätform – Kan det vara något? Ja, vi är mitt uppe i ett spännande projekt kring detta temat. Interv...