PERSONALCHEF PÅ BURK

Som Annika Ekdahl nämner i filmklippet, här nedanför: Med vårt upplägg förvarar du din egna Personalchef på burk, hela tiden med både högsta tillgänglighet och kostnadseffektiv flexibilitet. Du nyttjar tjänsten i den mån ditt företag, och varje situation, kräver. Om ni möter perioder med tillfälligt lågt behov adderas även tid i en så kallad tidbank, att nyttja när behovet sedan uppstår. Och kanske bäst av allt, tjänsten innehåller ett grundåtagande som aldrig tär på någon tidbank. Exempelvis ingår lag- och avtalsbevakning, dokumentpaket och än mer.

Vi tror på idén att du inte ska sitta kvar med allt HR-jobb, när vi åkt vidare. Vad innebär det rent praktiskt? Väldigt mycket förstås men låt oss ta ett par typiska exempel: Vi berättar inte bara vilken typ av dokumentation som krävs av dig, som arbetsgivare. Vi får ned saker och ting på pränt, och då anpassat utifrån er unika verklighet. Ett annat exempel är att vi intar den rollen som passar er, och varje situation bäst. Ibland finns vi i bakgrunden medan vi andra gånger träder in i rollen att företräda er. Kanske i en MBL-förhandling eller i roll som utbildare, exempelvis för era ledare och chefer. För att allt detta ska vara möjligt behöver vi ditt förtroende och lite av din tid. Vad gäller tiden så har vi självklart möten med dig som uppdragsgivare. Men då vi värdesätter både din och vår tid ska du inte behöva känna dig orolig över att HR-arbetet blir omständligt och resurskrävande.
En annan aspekt är att en Personalchef ofta får insyn kring det interna. Det är inget som vi kräver utan förhoppningsvis förtjänar. Att skriva sekretessåtagande är självklart. Att också i praktiken ha högsta integritet är en ren förutsättning för att vårt företag ska bli framgångsrikt. När så krävs är vi till och med så diskreta att kanske bara du känner till vårt samarbete. Även om vår största förhoppning är att få bli en i ditt team, en helt vanlig arbetskompis.

Hur gör vi då för att komma igång?
Ja, många gånger startar våra samarbeten utifrån en given och isolerad situation. Självklart är det då möjligt att anlita oss på timmar. Andra gånger upplever våra uppdragsgivare att det rent allmänt är svårt att få en överblick, och ett samlat grepp kring personalfrågorna. Då kan det vara bra att inleda vårt samarbete med vår HR-analys. Björn berättar mer om den möjligheten på filmklippet lite längre ned under rubriken HR-analys. Och vid det här laget har vi nog nått fram med budskapet kring vår stora flexibilitet. Därför ingen överraskning att vi också erbjuder HR-analysen som isolerad punktinsats.

Läs mer om innehållet i Personalchefs-burken längre ned på denna sidan. Varsågod att ta för dig!

"HR TJÄNSTER TILL FAST PRIS"

Med vårt upplägg förvarar du din egna Personalchef på burk, hela tiden med både högsta tillgänglighet och kostnadseffektiv flexibilitet. HR-abonnemanget säkerställer grundåtagande att vi förser er med nyhetsbevakning HR, användbara mallar och fri rådgivning på distans. Dessutom ingår tidbank, att nyttja för HR-stöd på ert önskemål och avrop. Trygg HR-lösning till en fast grundkostnad och med tydliga avtalsvillkor..

HR-abonnemang

Vi beskriver hur man ska göra saker, inte bara att man ska göra det. (Och om du så önskar går vi in ”hands on” och arbetar vidare på ditt uppdrag). Du kan förvänta dig konkreta lösningar på problem och utmaningar, helst redan på förebyggande stadium. Vi sätter alltid uppdragsgivarens arbetsgivarintressen först och du kan därför förvänta dig uppbackning, fullt ut.

innehållet i Personalchefs-burken

I vår burk ingår alltid ett grundåtagande med ”fri rådgivning på distans”, dokumentarkiv HR och mycket mer. Dessutom ingår tid för genomförande av HR-insatser. Här följer lite av allt det som är vår hemmaplan.

Visselblåsning

Arbetsgivare har en skyldighet att möjliggöra för bland annat anställda att kunna rapportera om missförhållanden av allmänt intresse på arbetsplatsen. Arbetsgivare måste också tillse att en som rapporterar skyddas från repressalier. Vi samarbetar med RosholmDell Advokatbyrå för att hjälpa våra kunder hantera dessa krav. RosholmDell kan hjälpa er förstå lagens krav samt som tillhandahåller en visselblåsartjänst för trygg och effektiv hantering av lagens krav samt möjliggörande av rapportering.

Business Team Stack Hands Support Concept

HR-utbildningar

Förr var vi de mest krävande kursadepterna. De som efterlyste utbildningsledare där ”passion för ämnet” inte stannade vid tomma ord. Idag står vi själva på scenen, såväl live som digitalt. Även renodlade utbildningsföretag anlitar oss för kursblock inom yrkesutbildningar. Välkomna att prata med oss om ert utbildningsbehov.

Föreläsningar HR

Inte bara VAD som ska uppfyllas i HR-arbetet. Utan också HUR. Det är vårt fokus när vi får prata om det som vi brinner för, HR. Att skapa engagemang och förståelse ingår också i kundlöftet. Genomförande på din eller vår arbetsplats? Live eller digitalt? Uppdragsgivaren avgör!

HR ANALYS

Lagkraven på arbetsgivare är många och omfattande. Vissa kan också vara svårtolkade. Nu har vi samlat kravbilden i en utförlig checklista, HR-analys. Checklistan som sådan är avgiftsfri och kan beställas direkt av oss. Vi tror samtidigt att de allra flesta önskar bli guidade av en erfaren Personalchef i genomförandet av HR-analysen. Och då finns vi förstås tillgängliga för detta.

Kartläggningar

Liksom i många andra frågor finns det en lång kravlista på arbetsgivare, gällande kartläggning. Lönekartläggning och årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet är bara två av många exempel. Er Personalchef på burk har med sig både mallar och erfarenheten för jobbet.

Ledningsstöd/HR-bollplank

Som vana personalchefer har vi stor erfarenhet att ge HR-perspektivet på de flesta olika frågeställningar i beslutssituationer. Vi är ert bollplank inom HR, men även inom andra områden som på något sätt kommer påverka era medarbetare. Vi har ledningsgruppserfarenhet och egen erfarenhet av personalansvar.

Kompetensfrågor

En organisation i utveckling och tillväxt går ofta hand i hand med medarbetarnas utveckling. Vi har förmågan att se sambanden och hjälper er att identifiera behov. Fungerande medarbetarsamtal kan vara en bra grund och är ett av många exempel där vi hjälper er att stärka upp rutinerna.

Rehabiliteringsstöd

Sjukfrånvaro och ohälsa är kostsamt utifrån många aspekter. Vi stöttar kring rutinerna och är en resurs i genomförandet. Ett enkelt samtal eller en längre process med många olika kontaktvägar – Oavsett vad finns vi till för er.

Organisationsutveckling

Ibland behövs det hjälp med att måla de större penseldragen och blicka lite längre bort. Vi är vana vid den sortens diskussioner och utmaningar. Vi hjälper er att väga för- och nackdelar, och kan förstås bistå att ta fram beslutsunderlag med mera

Rekrytering

Vi kan driva rekryteringen åt er. Men med löftet att Ni är involverade med ha full insyn och kontroll. Vi värnar också om att låta rekryteringen bli till en fin marknadsföring för ert företag och då med ert varumärke i fokus.

Arbetsrätt

Vi vet vad som gäller och stöttar i förhandlingssituationer, oavsett om det gäller MBL eller någon annan typ av HR-relaterad förhandling. Du avgör om vi sköter processen tillsammans eller om vi arbetar självständigt på ert uppdrag. Vi backar upp er hela vägen.

HR-relaterade projekt

Står ni inför ett personalrelaterat projekt men hittar inte riktigt tiden (eller kunnandet)? Som erfarna Personalchefer har vi många gånger suttit i arbetsgrupper och utvecklingsprojekt. Men framförallt är vi vana att självständigt driva projektet från ax till limpa. Det gör vi gärna för er räkning också.

Business Team Stack Hands Support Concept

Policy/riktlinjer/HR-dokument

Oavsett om det handlar om att dokumentera en enskild HR-rutin eller skapa en personalhandbok för alla era HR-processer kan ni lita på vårt stöd och vår HR-kompetens. Vi anpassar struktur och innehåll utifrån ert företags behov, de avtal och lagar ni berörs av – allt utifrån vår genuina kunskap inom HR.

safety

GDPR

Personuppgiftsfrågorna och HR-området kan omöjligt skiljas från varandra. Alltså har vi under flera år bistått våra uppdragsgivare med mallar, kunnande och vår tid i deras uppfyllande av GDPR. Vi guidar dig rätt och hjälper er att lägga GDPR-fokus på det med allra största relevansen.

Business Team Stack Hands Support Concept

Affärskritiska dokument

Vi hjälper er gärna att ta fram korrekta avtal och affärsdokument så att de reglerar det ni avser att reglera. Beskriv vad ni vill uppnå, och reglera och lämna till oss att arbeta med HUR era dokument ska formuleras. Som erfarna Personalchefer vet vi vikten av att varje kommatecken placeras precis rätt.

Entrepreneurs analyzing results of survey

Nöjd medarbetare-undersökning

En medarbetarenkät kan ge er värdefulla insikter kring utvecklingsområden i er verksamhet som. Den kan också ge er inspiration till att utveckla ert HR-arbete för att få mer engagerade och motiverade medarbetare. Vi har verktygen och kan förstås bistå er även när ni arbetar vidare med förbättrande åtgärder.

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån