Arbetskraftbristen är här(!?)

Jag personligen har en tydlig uppfattning vilket fokus som brukar vara det mest stimulerande för ett Ledningsgruppsmöte, nämligen bolagets mest kritiska affärsrisker. Om man får tro Arbetsförmedlin...