Anställningsavtal

Det juridiska och personliga avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vid anställning.

Anställningsavtalet är den juridiska handling som visar vem som är anställd och vem som är arbetsgivare. Ett anställningsavtal är ett personligt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren vid anställning där frågor som lön och semester regleras men även anställningsförhållandet som kräver att arbetstagaren är lojal mot arbetsgivaren, detta genom den så kallade lojalitetsplikten.
Parternas avtalsrätt begränsas av lagstiftning i form av arbetsrätt, samt av eventuellt kollektivavtal som i sådana fall alltid utgör grunden. Avtalet kan innehålla olika mycket information beroende på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte. Saknas kollektivavtal bör anställningsavtalet vara mer noggrant reglerat exempelvis vad gäller pension och försäkring.
I 6 c§ lagen om anställningsskydd framgår detatt den anställda senast en månad efter påbörjad anställning ska få skriftlig information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningen. I vanliga fall ges informationen i form av ett anställningsavtal och det är alltid en fördel att ett skriftligt avtal undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren redan innan anställningens början.
I den här mallen för anställningsavtal finns Human Solutions förslag på det som vi tycker bör finnas med i avtalet. Observera dock att innehållet i anställningsavtalet kan behöva anpassas utefter er verksamhet.

Nedladdningsbara dokument

Information om dokumentet

Tillhör medlemsnivå 1
Artikelnummer: 1002-233401

Relaterade dokument

En förbindelse som förhindrar att känslig information från företagets verksamhet sprids till obehöriga.

3/5

Bestämmelser som begränsar en medarbetare som avslutar sin anställning att gå till konkurrenter och värva med sig kollegor.

3/5

En guide för hur du som arbetsgivare skriver ett anställningsavtal på ett korrekt sätt.

2/5

Human Solutions – Sätter uppdragsgivarens (arbetsgivare)-intressen först.

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån