Brandskyddsrutin och instruktion

Rutin, instruktion samt ansvarsfördelning om brand skulle uppstå

Om olyckan skulle vara framme och det börjar brinna ska en tydlig rutin finnas där samtliga medarbetare ska vara väl medvetna om denna. I detta dokument finns ett förslag på hur en sådan rutin och instruktion kan se ut för er verksamhet. Här beskrivs både vad som ska göras om en brand skulle uppstå samtidigt som det beskrivs hur företaget kan jobba för att förebygga brand. I den avslutande delen av dokumentet finns en mall att fylla i där ni presenterar er ansvarsfördelning över olika insatser om olyckan skulle vara framme, exempelvis vem som stämmer av närvaron vid uppsamlingsplatsen, vem som meddelar föranmäld frånvaro och vem som kontrollerar att räddningstjänst tillkallats med mera.

Nedladdningsbara dokument

Information om dokumentet

Tillhör medlemsnivå 3
Artikelnummer: 4009-233401

Relaterade dokument

En grund till brandskyddspolicy

2/5

Förteckning över vilka delar i brandskyddsarbetet som hyresgästen (arbetsgivaren) ansvarar för respektive hyresvärden ansvarar för.

3/5

Human Solutions – Sätter uppdragsgivarens (arbetsgivare)-intressen först.

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån