Mentorskap

PERSONALCHEF PÅ BURK

TILLBAKA

Mentorskap

Vi har god erfarenhet av mentorskap. Och gillar att utmana, att prova nya perspektiv och inspirera våra adepter. Vi påstår aldrig att vi vet hur adepten känner dig inför varje unik situation, men förmodligen har vi varit med om något liknande själva. Det är en god grund för en förtroendefull relation.

Human Solutions personalchefer delar gärna med sig av sin erfarenhet, kunskap och öppnar dörrarna till vårt nätverk för att hjälpa dig utvecklas i din HR-roll. Vårt mål är att ge dig givande vägledning, utmana dig att prova nya perspektiv och inspirera dig i ditt arbete. Som mentorer påstår vi aldrig att vi vet hur du känner dig inför varje unik situation, men förmodligen har vi varit med om något liknande och kan dela med oss om hur vi själva tänkte, kände och agerade.

Mentor och adept bestämmer gemensamt hur ofta vi ska träffas och vilket fokus träffarna ska ha för att de ska ge dig så stort utbyte som möjligt. Det som sägs under träffarna stannar mellan oss, både under och efter avslutat mentorskap för att du ska känna dig trygg att lyfta alla dina funderingar och problemställningar. Vanligtvis så pågår mentorskapet under ett år med ett antal träffar under vägen.

Ett mentorskapsprogram är en perfekt möjlighet för dig som person att utvecklas, både i dig själv och i din yrkesroll. Dessutom gynnar det din organisation då din kompetens växer och du får nya perspektiv på era utmaningar.

Inom mentorskapet kan vi bland annat prata om:
– För- och nackdelar med olika HR-vägval
– Hur ett HR-beslut kan få en följdeffekt i någon annan fråga
– Ditt förhållningssätt till din HR-roll
– Hur du, via mentorskapet, kan ha nytta av vårt nätverk och våra kontakter

KONTAKT

Kontakta oss gärna om ni har frågor.
Scroll to Top