Arbetsvärdering – mall

Gör en arbetsvärdering som underlag till den årliga lönekartläggningen

Arbetsvärdering är ett verktyg som på ett strukturerat och systematiskt sätt hjälper dig som arbetsgivare att värdera olika arbeten för att bland annat kunna rangordna svårighetsgraden mellan olika tjänster. Resultatet av arbetsvärderingen utgör sedan grunden i den årliga lönekartläggningen och ger ett faktabaserat underlag för att på bästa sätt kunna fatta beslut kring lönesättning, rekrytering med mera. Ett arbete med en låg totalpoäng efter värderingarna borde ligga lägre i lön än ett arbete med hög totalpoäng.
I denna mall kan du direkt göra din arbetsvärdering för att skapa underlag till lönekartläggningen.
Behöver du hjälp i arbetsvärderingen? Se dokumentet ”Arbetsvärdering – guide”.

Nedladdningsbara dokument

Information om dokumentet

Tillhör medlemsnivå 2
Artikelnummer: 3002-233401

Relaterade dokument

En överblick över hur en lönekartläggning ska gå till samt gällande lagkrav.

1/5

Få en överblick över hur arbetsgången ser ut vid en arbetsvärdering inför lönekartläggning.

1/5

Human Solutions – Sätter uppdragsgivarens (arbetsgivare)-intressen först.

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån