Lön och förmåner

Tid in och lön ut – det låter inte så komplicerat men visst är löneområdet affärskritiskt och en arena där oklarheter måste förebyggas. Här finner du användbart material exempelvis i form av mallar för lönesamtal, lönekartläggning, personalvård och förmåner.

Dokument

Sökord
Medlemsnivå
Dokumentnamn / Beskrivning
Medlemsnivå

Intyg från arbetsgivaren som bekräftar den anställdes anställningstid och befattning.

Få en överblick över hur arbetsgången ser ut vid en arbetsvärdering inför lönekartläggning.

Gör en arbetsvärdering som underlag till den årliga lönekartläggningen

En överblick över hur en lönekartläggning ska gå till samt gällande lagkrav.

Om lönekartläggningen visar att det finns ett behov av att vidta åtgärder för att säkerställa rättvisa löner.

Få en överblick över könsskillnader vad gäller antal anställda, medellön samt lönespridningen på företaget.

Ett återkommande samtal mellan lönesättande chef och medarbetaren.

En grund till friskvårdspolicy

En grund till lönepolicy

En grund till policy för tjänstebil

Bekräftelse på att arbetsgivaren ska faktureras arbetstagarens kostnad för glasögon.

PLATS FÖR REKLAM

 Här kan ni ha valfri info

KONTAKT

Rulla till toppen

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

7 200 kr / år

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

3 900 kr / år

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

1 650 kr / år

Nivå 3

Här får du total tillgång till samtliga mallar och checklistor. Med nivå 3 är du även garanterad att få ta del av framtida inspelat material, till exempel kortare HR-relaterade informationsfilmer. Därtill ingår viss personlig rådgivning där du har tillgång till konkret stöd från någon av våra HR-konsulter.

800 kr / mån

Nivå 2

Merparten av våra mallar och checklistor ingår i detta paket och vi tror att du sällan kommer sakna något innehåll.

435 kr / mån

Nivå 1

Innehåller de mest grundläggande och nödvändiga mallarna samt checklistor. Nivå 1 är en god start för dig som leder ett mindre företag och vi ser nivån som en prisvärd och begränsad introduktion där du får en grund för personalarbetet.

199 kr / mån